Підготовка до школи

Підготовка до школи (4-6 років)
В багатьох випадках підготовка дітей до школи зводиться до навчання дітей рахунку, читанню, письму. Дослідження показують, що найбільші труднощі в початковій школі переживають не ті діти, які мають недостатньо великий обсяг знань, умінь і навиків. Складно тим, хто проявляэ інтелектуальну пасивність, в кого відсутні бажання і звичка думати, прагнення пізнавати щось нове. Ми вважаємо, що головне – це готовність дитини до систематичного навчання.

Готовність — це:
соціальні навики, що включають уміння спілкуватися з однолітками та дорослими, вміння оцінювати ситуацію і регулювати свою поведінку;
розвиток функцій, без яких навчання неможливе або ускладнене (організація уваги та діяльності, мови, розвиток моторики, зорово-моторної координації, зорового сприйняття;
особовий розвиток - самосвідомість, самооцінка, мотивація;
фізичний стан здоров'я дитяти.

Наші заняття для дошкільнят направлені на:
навчання дитини основних графологічних навиків - підготовки руки до письма, розвиток дрібної моторики;
розвиток математичних здібностей - порівняння, узагальнення, аналіз, синтез, класифікація, серійність, аналогія, систематизація, абстрагування ;
розвиток основ грамоти - знайомство дітей з буквами і звуками; навчання дитини поняттям «слово», «склад», «речення»; вміння складати речення з букв і картинок;
інтелектуальний розвиток – розвиток на основі наявних у дитини знань різноманітних видів пам'яті, уваги, логічного та образного мислення (відчуття, сприйняття, уяви);
знайомство з навколишнім світом.

Особливе значення має розвиток творчих здібностей, фантазії, уяви. Саме творчість, уміння придумувати, створювати нове щонайкраще формують особистість дитини, розвивають у неї самостійність і пізнавальний інтерес.

Дошкільний вік — це вік, коли емоції грають чи не найважливішу роль у розвитку особи. Тому величезне значення має індивідуальний підхід, дозування складності завдань, що дозволяє створити ситуацію успіху для кожного дитяти. Кожне дитя повинне просуватися вперед своїм темпом і з постійним успіхом! Воно саме, діти, що оточують його, вихователі і батьки мають бути твердо переконані, що воно - МОЛОДЕЦЬ, у нього — виходить, а всі труднощі, що виникають, - переборні. Без цього стану неможливе формування адекватної самооцінки, впевненості в своїх силах, що є, як відомо, одною з головних характеристик вільної, творчої особистості.

Запис на заняття за телефонами: 050.932.13.17; 093.289.77.45; 222.83.13; 050.648.19.07